APOSTILLE


CONVENTIA DE LA HAGA - 5 OCTOMBRIE 1961


APOSTILA - supralegalizarea, o rezoluţie, o notă, o observaţie, aplicată pe un act oficial, original, sau o petiţie. Apostila are forma unei ştampile pătrate (cu latura de 9 cm), la fel pentru toate statele membre ale Conventiei de la Haga şi se aplică fie direct pe actul original sau legalizat, fie pe o anexa a acestuia (începând cu 16 martie 2001, ţara noastră a aderat la CONVENŢIA DE LA HAGA din 5 Octombrie 1961). Procedura de apostilare este în competenta, Prefecturilor, pentru actele originale cu caracter adimistrativ şi a Tribunalelor, pentru actele cu caracter juridic (iar facilitarea obţinerii acestora vă este pusă la dispoziţia dumneavoastră de către firma noastră).


Pot fi apostilate urmatoarele categorii de acte:


Copii ale actelor originale şi traducerile legalizate la notar - certificate de naştere, de casatorie, de deces, livrete de familie, diplome, caziere, dovezi de vaccinare, fişe medicale, foi matricole, programe analitice, adeverinţe medicale, etc. (copiile şi traducerile legalizate la notar trebuie insotite de originale).

Diplomele, in original, vor fi vizate de ministerele care le-au emis (doar in cazul in care acest lucru este solicitat de organele îndrituite din ţara unde clientul urmează să se deplaseze – ambasade, consulate).

Hotărâri judecătoreşti (in original) emise de instanţele din circumscriptia teritoriala a Tribunalului si traducerile legalizate la notar;

Declaratii notariale – de celibat, acordul parintilor la plecarea copiilor, etc. (se apostileaza originalul si traducerea);

Actele societăţilor comerciale emise de Registrul Comertului ( CUI., certificat constatator, etc.) - se apostileaza originalul si traducerea;

Actele originale care emană de la un executor judecătoresc si alte înscrisuri


TOP-RO - Top siteuri din Romania