EVALUĂRI PROPRIETĂŢI IMOBILIARE


EVALUAREA reprezintă o opinie sau o concluzie emisă pe baza unei analize minuţioase referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei proprietăţi imobilaire/mobiliare, exprimată de o persoană imparţială, specializată în analiza si evaluarea proprietăţilor. Rapoartele de evaluare pe care le elaborăm sunt rezultatul activităţii unor profesionişti care respecta principii, metode si standarde specifice prin care se determină o valoare pentru proprietatea respectivă.


STANDARDE PROFESIONALE DE CALIFICARE: Rapoartele de evaluare sunt întocmite de evaluatori acreditaţi de • ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA ANEVAR, recunoscuţi pentru experienţa în domeniul proprietăţilor imobiliare.

Rapoartele de evaluare sunt întocmite respectând:

standardele profesionale ale Comitetului International de Standarde în Evaluare (IVSC) şi cele ale Grupului European al Asociaţiilor de Evaluatori (TEGoVA)

Codul Deontologic al profesiei de evaluator si a codului de etica profesională din cadrul companiei.


1. TIPURI DE RAPOARTE DE EVALUARE SOLICITATE


SERVICIILE DE EVALUARE OFERITE DE COMPANIA NOASTRĂ INCLUD:

• Evaluări de proprietăţi imobiliare si bunuri mobile pentru credit ipotecar sau pentru altfel de credite

• Evaluări de proprietăţi imobiliare (terenuri libere si construite) pentru tranzacţii intre diverse societăţi si persoane fizice

• Evaluări pentru raportarea financiara

• Evaluări pentru restituire in natura si despăgubiri băneşti in sensul Legii 10/2001

• Evaluări de bunuri mobile, care cuprind echipamente specifice diferitelor industrii

• Evaluări pentru executări silite la solicitarea executorilor judecătoreşti /  bancari sau a  instituţiilor bugetare

•  Evaluări pentru reorganizare judiciara

•  Evaluări pentru lichidare ordonata / forţată (faliment).


TIPURI DE PROPRIETĂŢI INCLUSE IN SERVICIILE NOASTRE DE EVALUARE:

• Terenuri

• Vile si apartamente

• Proprietăţi cu destinaţie comerciala si industriala

• Păduri si terenuri agricole


2. DE CE ESTE NECESARĂ O EVALUARE IMOBILIARA ?

Evaluarea proprietăţii imobiliare se realizează în diverse scopuri, printre care: raportare financiare - pentru stabilirea cotei de impozitare, tranzacţii care implică transferul proprietatii, credite sau împrumuturi garantate cu proprietatea, litigii, probleme de impozitare, consultanţă sau luarea unor decizii investitionale.

Evaluări ale activelor corporale imobilizate în scopul întocmirii situatiilor financiare, pentru reflectarea efectului modificarii preturilor sau valorilor curente;

Evaluări solicitate pentru estimarea valorii unei proprietăţi cu care se garantează un credit ipotecar sau pentru a stabili o baza de asigurare sau de garantare a unui credit cu o proprietate;

Evaluari utilizate în exproprieri pentru cauza de utilitate publica, în litigii sau arbitraj asupra unor dispute;


Evaluari necesare pentru estimarea valorii de impozitare; pentru intreprinderi si pentru separarea activelor sau pentru determinarea taxelor legate de donatii sau mosteniri;


Evaluari si lucrari auxiliare pentru un spectru larg de clienti, de exemplu: investitori, asiguratori, licitatori, lichidatori, administratia locala.


Raportul de evaluare a proprietatilor imobiliare detinute de beneficiarul persoana fizica ce doreste sa emigreze, intocmit de un evaluator autorizat, este perfect valabil in fata autoritatilor tarii in care beneficiarul doreste sa emigreze.


3. IMPOZITUL PE CLADIRI


Impozitul pe clădiri este anual si se determină prin aplicarea cotelor de impozit (stabilită de Consiliile Locale) aupra valorilor impozabile ale clădirilor si construcţiilor.


In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

Daca sunteti persoana juridică cota de impozit pentru determinarea impozitului pe cladiri apartinand persoanelor juridice este stabilita de consiliile locale şi poate fi cuprinsă:

   * între 0,5% si 1% inclusiv, daca proprietarul a efectuat cel putin o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, precum si in cazul cladirilor amortizate integral;

   * între 5% si 10% inclusiv, daca proprietarul nu a efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cu exceptia cladirilor amortizate integral.


Cota de impozit pe cladire majorată se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfârşitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.


Dupa efectuarea reevaluarii, impozitul pe clădiri se reduce cu 15%.TOP-RO - Top siteuri din Romania