LEGALIZARI

 

1. LEGALIZĂRI DE ACTE:


Biroul nostru oferă clienţilor săi legalizarea notarială a tuturor traducerilor efectuate, precum si a altor documente socilitate de client. Tipuri de documente pentru care se asigură serviciul de legalizare:

acte de stare civilă

diplome, diverse acte de studii

programe analitice

sentinţe judecătoreşti

adeverinţe

acte de proprietate

contracte de vanzare-cumparare, închiriere, comodat etc.

procuri notariale

declaraţii notariale

corespondenţa comercială

contracte comerciale

acte de firmă (certificate de înmatriculare, certificate de înscriere mentiuni etc.)

acte contabile (bilanţuri contabile, balanţe contabile etc.)

expertize, rapoarte de evaluare proprietaţi imobiliare etc.

 

2. COLAŢIONĂRI


Prin serviciul de colaţionare oferim clienţilor noştri posibilitatea obţinerii de copii legalizate după documentele originale, eliberate de autorităţile străine.

 

NOTĂ:

Este bine să cunoaşteţi faptul că traducerea din limba străină în limba română, executată întro altă ţară decât România, nu este recunoscută de către oficialităţile române. Pentru a nu plăti un serviciu de două ori, vă recomandăm să vă traduceţi / legalizaţi actele în România.


TOP-RO - Top siteuri din Romania